Waar staan Absolute Psychologen in Nijmegen & Utrecht voor

Absolute Psychologen is ontstaan omdat er vanuit het perspectief van cliënten een groeiende nadruk komt te liggen op de vraag wat effectieve psychologische hulpverlening inhoudt. Cliënten letten zelf - terecht - steeds meer op de wijze waarop psychologen hun behandelingen uitvoeren en of dit degelijk in elkaar steekt.

NEEM CONTACT OP

Visie

Absolute Psychologen heeft als visie dat iedere individuele cliënt telt, en niet de bedrijfs- en administratieve processen in de ggz de boventoon te laten voeren. De kwaliteit van psychologische zorg dient te allen tijde bewaakt te worden.

Absolute Psychologen heeft organisatorisch de processen op orde zodat cliënten tijdig en met kwaliteit de psychologische zorg krijgen die zij verdienen. Absolute psychologen behoudt een korte wachttijd voor een cliënt om zijn of haar behandeling te starten, en neemt serieus dat iedere cliënt kostbare dagen meemaakt waar hij of zij vastloopt met psychische problemen. Ook vindt Absolute Psychologen het belangrijk dat de psychologen de juiste brede expertise in zich hebben, zodat zij een goede aansluiting vinden met de cliënt en een behandeling met de nodige hobbels succesvol afgemaakt kan worden. Absolute Psychologen is erop toegesneden om duurzame en kwaliteitsvolle behandelrelaties met hun cliënten op te bouwen. Wij selecteren doortastende psychologen die in hun werk in staat zijn tot authenticiteit, zorgvuldigheid en durf.

 

Missie

Cliënten zijn zich er terdege van bewust dat niet iedere psycholoog op eenzelfde manier het psychologische werk verricht en het daarom nauw komt wie de cliënt treft in de spreekkamer. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis voor een goed eindresultaat van een behandeling. Absolute Psychologen onderscheiden zich van andere psychologen. Naast hun professionele houding, kennis en ervaring, zijn zij authentiek als persoon, hebben zij ruggengraat en kunnen zij in heldere taal uitspreken hoe zij kijken naar jouw problemen. Jouw eigen kijk wordt hierin meegenomen. Absolute Psychologen nemen serieus dat je een wens hebt tot verandering, en dit ook niet te lang kan wachten omdat jouw dagelijks leven, met iedere dag dat je met het probleem zit, nou eenmaal kostbaar is. Wij zijn bereid om breder te kijken naar je problemen zodat je niet alleen voor de korte termijn een probleem opgelost krijgt, maar je ook het vertrouwen hebt in de toekomst het leven in voor én tegenspoed aan te kunnen. Absolute Psychologen investeren in duurzaam persoonlijk contact, zodat je écht het gevoel hebt ergens terecht te kunnen. Onze psychologen zijn Absoluut: ze hebben hun visie en aanpak op orde, zij zijn helder in hun communicatie, en zijn er voor je om je probleem op te lossen.

NEEM CONTACT OP

Absolute Psychologen Nijmegen

Oranjesingel 28

6511 NV Nijmegen

AANMELDEN NIJMEGEN

Absolute Psychologen Utrecht

Oorsprongpark 7

3581 ET Utrecht

AANMELDEN UTRECHT