Nieuws


december 2023
Wij zijn verheugd Renske Aalbers te verwelkomen in ons team van Absolute Psychologen in Nijmegen. Renske zal in haar rol werkzaam zijn als relatietherapeut en systeemtherapeut en hulp gaan bieden aan cliënten, stellen, echtparen en familierelaties. Wij zijn enorm blij met haar deskundigheid en ervaring en wensen haar veel succes bij Absolute Psychologen!

oktober 2023
Per oktober is Isis Lakerveld als psycholoog bij ons werkzaam op de locatie Nijmegen. Wij zijn enorm blij met haar en wensen haar veel succes bij Absolute Psychologen! Zij heeft ruimte voor nieuwe behandelingen en de wachttijd is daarmee momenteel 2 weken in onze praktijk op de locatie Nijmegen. Cliënten en verwijzers weten inmiddels hun weg te vinden naar onze praktijk en zij kunnen daarom ook nog steeds bij ons terecht voor behandelingen met maatwerk en kwaliteit. 

augustus 2023
Het team van Absolute Psychologen in Nijmegen breidt uit met een nieuwe psycholoog! Per 1 augustus is Lisanne Delmee werkzaam bij ons op de locatie Nijmegen. Wij heten haar van harte welkom en zij heeft ruimte voor het starten van nieuwe behandelingen. Cliënten kunnen zich aanmelden voor psychologische hulp en verwijzers kunnen uiteraard hun cliënten naar ons verwijzen. De wachttijd tot intake en behandeling in Nijmegen is momenteel mede door de start van onze nieuwe psycholoog slechts 1-2 weken. 

juni 2023
Absolute Psychologen verwelkomt Ellen Broer, onze nieuwe GZ-psycholoog! Zij werkt op de locatie Nijmegen en zij heeft nog ruimte om nieuwe cliënten aan te nemen. 

mei 2023
De fysieke uitbreiding van de praktijk Absolute Psychologen is volbracht! Er is een etage bijgekomen en volgens de visie van Absolute Psychologen zijn de ruime spreekkamers zo ingericht dat cliënten zich op hun gemak kunnen voelen binnen een huiselijke en persoonlijke sfeer.

april 2023
Op de locatie Nijmegen is de wachttijd slechts 3 weken. Cliënten kunnen zich aanmelden met een verwijzing van de huisarts voor een psychologische behandeling. Na een intake bij een GZ-psycholoog kan er direct een behandeling gestart worden. Er is ruimte voor individuele behandelingen.
Op de locatie Utrecht is er nog plek voor de schemagerichte groepstherapie. Cliënten kunnen zich met een verwijzing van de huisarts daarvoor aanmelden. In een intake wordt bekeken of een dergelijke groepstherapie passend kan zijn.

maart 2023
Absolute Psychologen zal op locatie Nijmegen gaan uitbreiden. Een groeiend aantal cliënten, huisartsen en praktijkondersteuners weten hun weg inmiddels te vinden naar onze praktijk. De praktijk zal een etage erbij krijgen met meerdere spreekkamers en uitbreiding van het team. Er zijn nog vacatures beschikbaar voor een GZ-psycholoog en een basispsycholoog. 

februari 2023
Turkije en Syrië zijn getroffen door meerdere aardbevingen en naschokken. De schade is enorm en er is dringend hulp nodig voor de slachtoffers. Absolute Psychologen leeft mee en doneert daarom €1000 aan giro555 om een bijdrage te leveren in de hulp die daar nodig is.

januari 2023
Absolute Psychologen zal gedurende 2023 weer een emotiegerichte en gedragstherapeutische groepstherapie voor jongvolwassenen gaan geven. Cliënten kunnen zich hiervoor aanmelden en kunnen gedurende het hele jaar instromen. Tijdens een intake wordt bekeken of een dergelijke groepstherapie passend is. Er is tevens ruimte voor individuele behandelingen.

december 2022
Absolute Psychologen zal gedurende het hele jaar 2023 schemagerichte groepstherapieën geven in zowel Nijmegen als Utrecht. Cliënten kunnen zich hiervoor aanmelden. Na verwijzing van de huisarts volgt een gesprek om te bekijken of een dergelijke groepstherapie passend kan zijn. Er is tevens ruimte voor individuele schematherapie als dit een voorkeur heeft.

Absolute Psychologen zet het project Pesten en Trauma op om dit onderwerp educatief bespreekbaar te maken op middelbare scholen aan de hand van praktijkervaringen in de GGZ. Middelbare scholen worden hiervoor benaderd en andersom kunnen scholen ons benaderen als zij hier gebruik van willen maken om dergelijke problematiek op scholen tegen te gaan. 

oktober 2022
Absolute Psychologen heeft de contractering rond met vrijwel alle zorgverzekeraars voor het jaar 2023. Cliënten kunnen zich aanmelden en gebruik maken van volledige vergoeding. Alleen het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar in rekening gebracht.

mei 2022
De wachttijd voor het starten van een behandeling bedraagt in Nijmegen 2 tot 3 weken en in Utrecht 3 weken. Cliënten kunnen met een verwijzing van de huisarts zich aanmelden en relatief snel een intake krijgen. Na een intake kan direct een behandeling gestart worden. Er is nog ruimte voor individuele behandelingen.

maart 2022
Er wordt een emotiegerichte en gedragstherapeutische groepstherapie gestart voor jongvolwassenen die vastlopen met stemming-, angst, zelfbeeld-, identiteitsproblemen en moeilijkheden in het omgaan met emoties. De groep zit nog niet vol. Er is nog plek en cliënten kunnen zich hiervoor aanmelden. Als dit meer passend is, kan ook een individuele behandeling gestart worden. 

januari 2022
Absolute Psychologen gaat een aantal schemagerichte groepstherapieën starten in zowel Nijmegen als Utrecht. De groepen zullen het hele jaar 2022 draaien. De groepen zijn bijna vol. Er is nog plek en cliënten kunnen zich hiervoor aanmelden. Na verwijzing van de huisarts volgt een gesprek om te bekijken of een dergelijke groepstherapie passend kan zijn. Er is tevens ruimte voor individuele schematherapie als dit een voorkeur heeft.

oktober 2021
Absolute Psychologen heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars de contractering rond. Hierdoor kunnen cliënten gebruik maken van volledige vergoeding. Alleen het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Huisartsen, praktijkondersteuners zijn welkom om cliënten naar ons te verwijzgen. 

NEEM CONTACT OP

Absolute Psychologen Nijmegen

Oranjesingel 28

6511 NV Nijmegen

AANMELDEN NIJMEGEN

Absolute Psychologen Utrecht

Oorsprongpark 7

3581 ET Utrecht

AANMELDEN UTRECHT