Therapie bij psychische problemen

Psychische problemen komen veel voor, ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt er ooit in zijn leven mee te maken. Je kunt je angstig, somber, gespannen of verward voelen. Neem deze gevoelens serieus en neem contact op met Absolute Psychologen wanneer je merkt dat je psychische klachten ervaart en je hier niet zelf uitkomt. De therapie bij Absolute Psychologen in Nijmegen en Utrecht wordt op jou en je problemen afgestemd.

 Wij behandelen veelvoorkomende psychische problemen en probleemgebieden, denk aan:

 • ​Depressie
 • Stemmingswisselingen
 • Angst en / of paniek
 • Slaapproblemen
 • Stress / overspannenheid
 • PTSS (post-traumatische stress stoornis)
 • Complexe trauma en jeugdtrauma
 • Zelfbeeldproblemen
 • Prikkelbaarheid, geagiteerd zijn
 • Eetstoornissen
 • Obsessieve compulsieve stoornis
 • Rouw, verlies van een dierbare
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Werkproblemen
 • Relatieproblemen


Tijdens een intake wordt de tijd genomen met een degelijke kennismaking en inventarisatie wat er aan de hand is. Vervolgens wordt er in overleg met jou een plan gemaakt hoe wij het beste jou kunnen helpen met de problemen waar jij onder lijdt. Omdat wij een behandelpraktijk zijn focussen wij ons op behandeling en het realiseren van de gewenste verandering in jouw leven. 

NEEM CONTACT OP

Onze GZ-psychologen bieden therapie bij:

Angstgedachten
Stress / overspannenheid
Prikkelbaarheid / geagiteerd zijn
Posttraumatische stress stoornis (PTSS)
Slaapproblemen

Depressieve gevoelens
Trauma na aangrijpende gebeurtenis
Paniek
Autisme
ADHD

Rouw / verlies van een dierbare
Burn-out
Eetproblemen
Werkproblemen
Relatieproblemen

Hoe ziet een behandeltraject er uit?

Tijdens een eerste telefonische screening met de psycholoog bespreek je kort jouw hulpvraag. Er kan gelijk een intakegesprek worden ingepland met de psycholoog die je op dat moment gesproken hebt.

De GZ-psycholoog zal tijdens de intake nader kennis met je maken en dieper in gaan op je klachten, problemen en wie je nog meer bent. De GZ-psycholoog beantwoordt tevens de vragen die jij hebt. Daarnaast wordt er samen een inschatting gemaakt of er een goede basis is om een therapietraject te starten.

Op basis van je klachten, problemen en hulpvraag maakt de psycholoog van Absolute Psychologen een behandelplan op maat waarin verschillende therapievormen ingezet kunnen worden.

De psychologen maken gebruik van o.a. de volgende therapievormen:

Cognitieve Gedragstherapie
Traumabehandeling
EMDR
Schematherapie
EFT partnerrelatietherapie
Mindfulness
ACT (acceptance and commitmenttherapie)
Groepstherapie
Interpersoonlijke psychotherapie
Oplossingsgerichte therapie

 

Individuele therapie, relatietherapie en groepstherapie in Nijmegen en Utrecht

Absolute Psychologen in Nijmegen en Utrecht bieden naast individuele therapie en relatietherapie voor jou en je eventuele partner, ook verschillende groepstherapieën. In een groepstherapie wordt binnen een groep mensen met overeenkomstige problematiek, ervaringen gedeeld en met hulp van de groepstherapeut een gewenste veranderingsproces doorlopen. Door o.a. herkenning van problemen, en aanwijzingen die gegeven worden door de groepstherapeut, kan een verbetering plaatsvinden in het dagelijks leven.

De verschillende groepen hebben eenieder een thema waar mensen op vastlopen die centreren rondom het omgaan met emoties, het komen tot daadkracht, het beter opkomen voor jezelf en het verbeteren van het zelfbeeld. Wij geven emotiegerichte en gedragstherapeutische groepstherapieën voor jongvolwassenen en schemagerichte groepstherapieën.

NEEM CONTACT OP

Absolute Psychologen Nijmegen

Oranjesingel 28

6511 NV Nijmegen

AANMELDEN NIJMEGEN

Absolute Psychologen Utrecht

Oorsprongpark 7

3581 ET Utrecht

AANMELDEN UTRECHT